Kolin alueen kallioperässä on myös uraanimalmia. Suomessa 1950-luvulla aloitetun uraaninetsinnän ensimmäisiä löytöjä tehtiin vuonna 1957 Enon Hutunvaarassa, sittemmin Paukkajanvaaran uraanikaivoksena tunnetuksi tulleella alueella. Paukkajanvaaran löytöä tutkinut yhtiö Atomienergia Oy ulotti heti etsinnät myös luoteeseen pitkin Kolin kvartsiittijaksoa. Herajärven kannakselta Herajoen ja Jeron väliltä löydettiin silloin noin 2 000 uraanimalmilohkaretta, joiden emäkallioiksi osoittautuivat useat pienet uraania sisältävät pesäkkeet pitkin Herajärven kannaksen kvartsiittikallioita.

Yhtiö louhi koe-erät uraanimalmia nykyisen kansallispuiston alueella Martinmontusta keväällä 1959 ja Hermanninmontusta talvella 1960. Rikastuskokeet tehtiin Paukkajanvaarassa. Malmia louhittiin 0,02 Mt ja malmin uraanipitoisuus oli keskimäärin 0,08%. Esiintymät olivat uraanipitoisuudeltaan ja kooltaan niin vähäisiä, etteivät ne olleet taloudellisesti käyttökelpoisia. Puiston alueella sijaitsevia kahta avolouhosta ei ole maisemoitu. Martinmontun esiintymä on 150 m pitkä ja 0,5 m paksu.

 

Martinmontulla 9/2022

Nykyisen Kolin kansallispuiston alueella on tehty uraanin etsintää 50-luvun lopulta saakka. Yksi tutkittu uraaniesiintymä oli nimeltään Martinmonttu, joka löytyi vihdoin neljänellä yrittämällä kansallispuiston metsien kätköistä. Se sijaitsee vain noin kilometrin päässä Mäkrän huipulta. Alueelle on tehty myös muita uraaniesiintymä havaintoja, ja kairattu näytteitä peruskalliosta. Osa näistä kairauksista on lävistänyt myös uraanimalmia.

Alueella oli kaksi kaivantoa, joita ei ole peitelty. Osin montun pohjalla on vettä. Säteilylukemat olivat enimmillään noin 5 mikrosievertiä/h.

Ja löytyi myös yksi, louhinnasta peräisin olevan, säteilevä lohkarekasa.

Suurimmat säteilytasot kivissä oli 5-10 mikrosievertiä/h.

Luontoa suojellaan Kolilla kaivosteollisuuden jätekivillä, ja luontoa rikastuttavilla uraanipartikkeleilla…

 

Videoklippi Martinmontulta

https://www.youtube.com/shorts/j40zu0jnF0Q

 

Mineral Exploration Network – malminetsintävaraus

Mineral Exploration Network Suomi on tehnyt malminetsintävarauksia Kolin kansallispuiston kupeeseen. Yhtiön kotipaikka on Joensuu, mutta yhtiötä johtava Alexander Mikhailov on Venäjän kansalainen ja julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan yhtiöllä on yhteistyötä venäläisyhtiöiden kanssa. Joensuulainen yhtiö sai etuoikeuden noin 550 neliökilometrin alueen malminetsintälupaan Kolin kansallispuiston kupeesta. Maakuntalaisissa heräsi heti huoli seudun luonnon ja maiseman puolesta.

Varausalue kattaa 550 neliökilometriä ja ulottuu Juuan, Lieksan, Polvijärven, Kontiolahden ja Joensuun kuntien alueelle. Alue sivuttaa myös Kolin kansallispuistoa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyi yrityksen varausilmoituksen. Lupa ei kuitenkaan oikeuta vielä malminetsintään, kaivamiseen tai louhimiseen.

Toistaiseksi yhtiön saama lupa ei tule näkymään alueen luonnossa ja maastossa.

– Tukesin myöntämä lupa on eräänlainen etuoikeus hakea myöhemmin malminetsintälupaa kyseenomaiselle alueelle. Yhtiö voi toistaiseksi tällä luvalla kerätä tietoa alueella kahden vuoden ajan sellaisilla menetelmillä, jotka eivät vaikuta luontoon, kertoo Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.

Mineral Exploration Network voi esimerkiksi suorittaa geofysikaalisia mittauksia ja sähkömagneettisia tutkimuksia, sekä uudelleen arvioida alueelta aiemmin saatua tietoa.

Varausalueen maaperästä Mineral Exploration Network uskoo löytävänsä alueelta kaivosmineraaleja kuten kuparia, kultaa, nikkeliä, kobolttia, platinaa ja palladiumia.

Tukesin Ilkka Keskitalo yhtyy uskomukseen. Hänen mukaansa alue on ehdottomasti mineraalipotentiaalista. On kuitenkin toinen asia, löytyykö sieltä taloudellisesti hyödyllistä malmiota.

Lähde: Yle uutiset  21.4.2022

 

Kansallinen jälkisäteily

Mistä Mineral Exploration Network Oy on tuttu? No Kiannanniemen laittomista koekaivuista tietenkin! Herra Igor Vasiliev näyttääkin löytyvän edelleen myös Mineral Exploration Network Oy:n listoilta Director of Operations- tittelillä (LinkedIn). Mitenkä vastuullista toimintaa on siis luvassa, kun Suomussalmella aluetta raiskattiin huolella? Miten on mahdollista, että herroille on annettu varauslupa näillä meriiteillä? Tukes- kumileimaisin on taas yhtynyt uskomukseen kaivosteollisuuden asialle, vai mitä Ylitarkastaja Keskitalo? Avoin lupa kaivella mm. Paukkajanvaaran uraanikaivoksen radioaktiivisia jätteitä sivukivikasoista?

On se merkillistä, että Kolin kansallismaisema-alueen virkistys-, kulttuuri- ja  luontoarvoja ei Tukes huomioi millään tavalla. Onhan sen virka pelkkä kumileimaisin. Valitettava lainsäädännöllinen vika… Myöskään kaivosteollisuus ei ole jättänyt itsestään mairittelevaa kuvaa. Suomen hallituksen ympäristöministeri Krista Mikkonen ilmoitti twitterissä 2020 olevansa pöyristynyt Team Finlandin kuparikaivosmainoksesta, jonka etusivulla oli kuva Kolista. Vastaava viranomainen ilmoitti kyseisen kuvan vuodelta 2015 olleen virhe. Niinpä niin, virherpesua kaikissa muodoissaan… Eipä Vihreän Mikkosen meriitit tällä hallituskaudella ole kovin kehuttavat. Kaivosteollisuus varasi Suomen maaperää kaivostutkimuksiin moninkertaisia määriä. Teot jäi Vihreillä ja Mikkosellakin hyvin vähiin, vai tätäkö se ”vihreä siirtymä” tarkoittikin?!

 

Tämän uraanimontun paikallisti Kaivostutkijat.

Jari