Hokan kaivos sijaitsee Kontiolahdella lähellä Kolvananuuron rotkolaaksoa.

Hokan kuparimalmiesiintymä löytyi vuonna 1801 ja venäläinen yhtiö louhi siitä malmia vuosina 1809 – 1814. Kaivoksesta vietiin kuparimalmia Herajoen ruukkiin.

Tämän ensimmäisen louhintajakson jälkeen kaivos oli ilmeisesti käyttämättä 1900-luvun alkuun asti. Kaivantoyhtiö Finnish-American Mining Company louhi kuparimalmia kaivoksessa vuosina 1905 – 1907 sekä vuonna 1910. Kaivosalueelle rakennettiin asuinhuone, konttoritilat, työpäällikön asunto, paja, tallit, pesuhuone ja varasto.

Kaivosyhtiön konkurssin yhteydessä kaivos myytiin Orijärven kaivosyhtiölle, mutta kaivostoimintaa ei tästä huolimatta enää jatkettu. Vuonna 1920 Orijärven kaivosyhtiö myi Hokan jäljellä olevat rakennukset muun muassa lähialueen asukkaille. Perimätiedon mukaan alue on myös toiminut kansalaissodan aikaisena piilopaikkana, jonka lisäksi saksalaisilla on mahdollisesti ollut siellä toimintaa toisen maailmansodan aikana.

Lähteet:
– Kertomus historiallisen ajan kaivokselle 26.-28.5.2014 suoritetusta arkeologisesta tarkastuskäynnistä
– GTK hakku
– Kansalaisen karttapaikka

Kohteella 5/2019

Synkän kuusikon keskeltä se löytyi. Hokan historiallinen kaivos.

”Silta” tai sen jäänteet

Pääkuilu on nykyisessä muodossaan noin 20 metriä pitkä, 2-4 metriä leveä ja 7-9 metriä syvä. Erään arvion mukaan pääkuilu on kuitenkin ollut alun perin 40 metriä syvä ja siitä on mahdollisesti lähtenyt parikin vaakakuilua kohti hieman etelämpänä sijainnutta sivukuilua.

Pääkuilun irtomaa-ainesta on läjitetty kuilun itä- ja eteläpuolelle.

Pääkuilun puurakenteet ovat jo pahoin lahonneet, ja kuilu osin täyttynyt sivukivestä.

Kallion pintaa pääkuilussa. Näyttää osin olevan rapautuvaa kiviainesta.

Pääkuilun pohjaa.

Onko tässä se malmisuoni?

Lähellä Hakankallion eteläreunaa sijaitsee kaivoksen kahdesta pystykuilusta pienempi, noin 4 x 1,4 -metrinen aukko, joka on raivattu esille vuonna 2003 ja peitetty puukatteella. Arvioiden mukaan, korkeusero pääkuilusta huomioiden, tämä sivukuilu olisi alun perin ollut noin 30 metriä syvä.

Sivukiveä sivukuilusta. Pääosin kvartsia, mutta jonkin verran löytyi myös kuparia.

Sukeltaisitko tänne?

 

Kontiolahti Copper project

Kontiolahdella etsitään arvometallia vanhan kaivoksen ympäristöstä. Nyt alueelta uskotaan löytyvän lisää kuparia, kultaa ja hopeaa.  Kontiolahti copper -nimellä kulkeva projekti on nyt siinä vaiheessa, että jatkotyöt ja malmivarojen kartoittaminen odottavat rahoituksen järjestymistä. Toistaiseksi hanketta on pyöritetty viiden yksityishenkilön omilla varoilla.

Karjalainen 2.1.2016

Kohteella on tehty malminetsintää 2010-luvun aikana. Nykyisin malminetsintälupa on myönnetty uudelleen vuonna 2018. ”Kontiolahti Copper projektin” nettisivut ovat vähin äänin hävinneet olemasta, joten hanke on ilmeisen jäissä ”kovista” kairaustuloksista huolimatta.

”malmi on koetulosten perusteella suhteellisen rikasta. Cu 1-32,5% ja hopeaa 70-200 g/t. Kultapitoisuudet ovat vaihdelleet 0,2-6,5 g/t”

Aikaisemmat kaivosvaltaukseen liittyvät malmikartoitukset on suoritettu tämän rajatun muinaisjäännösalueen ulkopuolella.

Saapa nähdä nähdäänkö paikalla Buuliidenin sateliittikaivos joskus, jos suonta löytyy riittävästi varakkaalle ruotsalaisyhtiölle…

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko