Telkkälän kaivos

TELKKÄLÄN NIKKELI-KUPARIKAIVOS

Telkkälän suljettu nikkeli-kuparikaivos sijaitsee Taipalsaaren kunnassa, Etelä-Savossa. Malmiesiintymä sisälsi keskimäärin 1,47 % Ni, 1,01 % Cu ja 0,1 % Co.

Telkkälän malmiesiintymän yläosa louhittiin avolouhoksesta vuonna 1969-1970 Outokumpu Oy:n toimesta. Malmi kuljetettiin maanteitse Aijalan ja Virtasalmen rikastamoille rikastettavaksi. Malmin syvempi osa löytettiin Outokumpu Oy:n geofysiikan mittauksissa 1987. Syvämalmia louhittiin maanalaisesta kaivoksesta vuosina 1988-1992. Vanhan avolouhoksen vesi todettiin hyvin happamaksi. Vesi neutraloitiin ennen vesistöön pumppausta neutralointikalkilla. Vesi pumpattiin Maaveden vesistöön.

Avolouhoksen vesianalyysejä 80-luvulta.

…ja vaikutukset vesistöön.

Vertailun vuoksi Terrafamen nykyiset raja-arvot.

 

Avolouhos on syvimmillään noin 40-50 m. Vinotunnelin pituus oli 1750 m, ja syvimmillään tasossa 220 m.

Syvämalmi kuljetettiin autoilla (8+6km) ja pruumulla (130km) Enonkosken rikastamolle rikastettavaksi. Kaivos oli kannattava, sillä tuotannon arvo oli yhteensä 90 Mmk, ja kulujen jälkeen 18 Mmk.

Kokonaislouhinta oli noin 0,95 Mt ja rikastetun malmikiven määrä noin 0,61 Mt. Sivukiviä louhittiin 0,34 Mt. Sivukivien kemiallisesta laadusta ei ole tutkittua tietoa. Esiintymän geologisen kuvauksen mukaan osa sivukivistä voi olla happoa tuottavia. Malmin rikastuksesta syntynyttä rikastushiekkajätettä on varastoitu Aijalan, Virtasalmen ja Enonkosken kaivosten jätealueille.

Kaivosalueen maaperä ja läjitysalueiden sijainti Kaivosalueen maaperä koostuu pääasiassa moreenista. Sivukiven jätealue rajautuu osittain ohuen turpeen peittämälle moreenimaalle. Vinotunnelin suuaukko ja ilmastointikanavien suu on tukittu raakkukivellä, ja avolouhos on täyttynyt vedellä. Avolouhoksen reunat on aidattu.

Lähteet:

  • GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS ARKISTORAPORTTI 46/2015
  •  Telkkälän malmin louhinta, Outokumpu mining 14.10.1992, GTK-hakku

Kohteella 6/2018

KaivostutkijatLouhos, joka on täyttynyt vedellä. Ph-taso oli pinnassa 5.

KaivostutkijatSivukivialueet olivat jälleen kerran rujot. KaivostutkijatRikkipitoista rapautuvaa kiviaineista oli paljon. Ja jos tutkimustietoa ei ole tuottaako tämä happamiavesiä, niin ei tarvinne tutkia, kun kuva kertoo kaiken.KaivostutkijatLohkeileva lohkare KaivostutkijatJa tätä moskaa on ajettu varmaan myös teiden pohjiksi…

Kaivostutkijat

Ja entä sivukivialueiden kokoojaoja? Ph- 3,0 eli happamia vesiä löytyy… MOT.

Jälkisanat

Huonosti on jälkihoidettu tämäkin tapaus. OUTOkumpun jäljiltähän tämäkin on, ja tavan mukaisesti alueet kunnostamatta ja saastumista ei ole estetty juuri mitenkään. Avolouhoksesta valuu vähäisessä määrin ylivuotovesiä maastoon. Sivukivialue saastuttaa myöskin merkittävässä määrin, sillä jälkihoito on tekemättä. 18 Mmk:n voitolla ei näköjään ole jätetty mitään jälkihoitoon, vaan rahat on menneet tähän valtion monopoly-kaivosyhtiöön ja hyväveli-kerhon palkkojen ja bonusten maksuun. Hyvä Pojat! Tehän olette osanneet kaivosalan korruptiopelit ja leikit oikein oikein!

Ja mitenkähän pitäisi tulkita OutoKummun itsensä tekemiin vesinäytteiden oikeellisuuteen?! ValtioValtiossa ja ympäristöongelmia ei olekaan… ???

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko

Previous

Iinattijärven kuparilouhos

Next

Nuottijärven uraaninrikastuskokeilu

1 Comment

  1. Naapuri

    On ajettu teiden pohjiksi juu tuota…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ilmaisen julkaisemisen puolesta: Blogaaja.fi