Talvivaara osa II, roadtrip

Talvivaaran läpiajo 6/2018

Olikin yllättävää todeta, että Talvivaaran eli Terrafamen kaivoksen läpi kulkeekin yleinen tie Lahnaslammen suuntaan. Tosin tämän kylän tietä ollaan lakkauttamassa vuoden lopussa, kun suuri Terrafame on laajentamassa toimintaansa. Siinä ei paljon yksittäisien ihmisten mielipide tule valitettavasti painamaan vaakakupissa.

”Toisen vaiheen bioliuotusaluetta ollaan laajentamassa vuoteen 2022 mennessä”.

Lähde:https://yle.fi/uutiset/3-10008294

Kaivostutkijat

Ukaasikyltti ja merkkipaalut tienvieressä kertovat rajoitusalueista: ”SEIS! STOP! Liikkumis- ja oleskelurajoitusalue. Luvaton liikkuminen ja oleskelu kielletty poliisilain (872/2011) 9 luvun 8§:n nojalla”

Kaivostutkijat

Tien varressa rikin tuoksu oli sangen runsas. Ei tuoksu kedon kukkaset täällä. Junalla Talvivaaran tuodaan rikkihappoa noin 220 000 t vuodessa.

Malmin liuotus tapahtuu kierrättämällä prosessiliuosta liuotuskasojen päälle
asennettujen kasteluputkistojen kautta. Kasaa kastellaan kiertoliuoksella, jonka
pH pidetään halutulla tasolla juuri rikkihapon avulla. Hapanta liuosta kierrätetään kasan läpi metallien liuotuksen ja mikrobitoiminnan kannalta välttämättömien, happamien olosuhteiden luomiseksi.

Tarkemmin prosesseihin voi tutustua Terrafamen sivuilta löytyviin luotettavien konsulttien YVA-selostuksista: https://www.terrafame.fi/media/media-yva-aineistot/tuotanto-yva/yva-selostus.html

Jälkisanat ja osavuosikatsaus

Pieni Sigthseeing Talvivaarassa avasi silmät mittasuhteista! Jo tähän mennessä sivukivikasat ja pelkät sekundäärikasat ovat sangen huomattavat. Olen täysin vakuuttunut tämä tulee olemaan kirjaimellisesti paikallinen ympäristötuho varsinkin, kun toiminta jatkunee (valtion tukemana) vuosikymmeniä. Malmia louhitaan karkeasti kokoluokkaa noin 35Mt/vuodessa, joten tästä saa aikaan todella paljon. (Kokonaislouhinta 2016: 32,6 Mt, josta 14,2 Mt malmia, 18,4 Mt sivukiveä. Kokonaislouhinta 2017: 35,1 Mt, josta 17,5 Mt malmia ja loput sivukiveä). Ja on se kumma, kun kaikki vesistöt pitää tärvellä, varsinkin kun tulevaisuuden ”kultakaivos” tulee olemaan puhdas vesi; ei öljy eikä varsinkaan kuppaiset metallikaivokset. Aika näköalatonta ja lyhytnäköistä touhua!

Sivukivialueiden laajuus, ja hoito herättää kysymyksiä, sillä ne tulevat tuottamaan happamia vesiä, ja raskasmetallipäästöjä (mikä nyt on todistettu monessa muussakin vanhassa kaivoskohteessa). Liuostuskasat tulevat jäämään ikuisesti paikoilleen, ja nämäkin ovat enemmän kuin massiivinen riskitekijä. Kasathan ovat kyllä ns. geokalvojen päällä, mutta nämäkin vuotavat lähtökohtaisesti vähän aina (vuodot kerätään ja pumpataan takaisin tai käsiteltäväksi). Mikä on kalvojen tekninen käyttöikä? Niinpä! Eli kusessa tullaan olemaan tämän suhteen?! Jälkihoitoa joutuu tekemään ikuisesti, ja mitenkähän käy, jos Valtio veivaa Terrafamen vaikkapa ”luotettavalle” toimijalle kuten TrafiKuralle…

Katsaus Terrafamen avainlukuihin tammi-kesäkuussa 2018.

Liikevaihto oli 162,4 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 88,5). Käyttökate oli 20,9 miljoonaa euroa (-51,3). Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon (KET) arvonmuutosta oli 4,9 miljoonaa euroa (-57,5). Eli hyvinkö menee tälläkin saralla? Mielenkiintoinen yhtälö arvottaa kasattua malmia osavuosituloksiin. Niitähän voi aina alaskirjata sitä mukaa kuin kasat kivettyvät tai niistä ei lirukaan metalleja odotetulla tavalla… Saattaa mennä jokunen vuosi kun tämä Valtion Turskalaitos tuottaa investoidut rahat takaisin… Eli eikö koskaan?! Pipojen myyntikin olisi ollut voitollisempaa kuin noin 2 miljardin euron poliittinen kädenojennus kaivosalalle…

Sipilä piposta: ” Se oli Suojäväline”

Entä akkumineraaliPisnes? Se voi hyvin… Ja invevestointia riittää tähänkin. 180 Miljoonaa euroa lisää… Ja se uraanilaitoskin odottaa lupiaan…

”Akkukemikaalitehtaalle rakennuslupa Sotkamon kunnalta 6.7.2018”. Maksaako tämä sijoitus itseään koskaan takaisin? Epäilen suuresti…

Maininta näistä malmivaroista:
Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot päivitettiin kesäkuussa JORC-koodin mukaisesti. Riippumattoman, ulkopuolisen tahon arvion mukaan todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 miljoonaa tonnia. Mineraalivarannot ja malmivarat mahdollistavat metallien tuottamisen ja jalostamisen useiden vuosikymmenien ajan.

Tuotannossa on tällä hetkellä Kuusilammen avolouhos (Kolmisoppi on suunniteltu avattavaksi myöhemmin, edellyttää myös erillistä ympäristölupaa). Kuusilammesta louhittava kivimäärä on arviolta yli miljardi tonnia. Suunnitellun louhoksen pituus on noin 3500 metriä, leveys 400–1200 metriä, pinta-ala 230 ha, syvyys 440 metriä ja louhoksen yleisyleiskaltevuus 46–53 astetta.

Metallipitoisuudet:
nikkeli 0,25 %
sinkki 0,52 %
kupari 0,14 %
koboltti 0,019 %

(kappas vain uraanipitoisuutta ei ole erikseen ilmoitettu…mutta todettakoon alueen mustaliuskeen uraanipitoisuuden olevan 15–20 mg/kg, joka ei ole erityisen korkea Suomen kallioperässä. Varsinaiseksi uraanimalmiksi luokitellaan malmi, jonka pitoisuus on 1 000 mg/kg.)

Ei kyllä metallipitoisuudet ole päätähuimaavia! Määräkö korvaa huonon pitoisuuden ja toiminnan kannattamattomuuden?

Tässä laatua: Talvivaaran mustaliuskemalmin keskimääräinen rikkipitoisuus on 9,1%! (ympäristöluvan tieto) Eli aikalailla hapokasta touhua luonnolle, kun tämä moska on ympäriämpäri aluetta säiden armoilla.

Mutta alla oleva kaveri kiteyttää kaiken tämän poliittisen ja veronmaksajien rahoilla pyörivän kaivoshankkeen…

Tämän lisäksi Sipilä I:nen esittää valtion vuoden 2019 budjettiin 16 300 000 €:n lisärahaa Hituran kaivoksen sulkemiseen… aikaisemman 5 000 000 €:n lisäksi.

Hyvä Juha, hyvä… kaivappa jo kuvetta lisää sillä Operaatio Talvivaaran lopullinen alasajo ja sulkeminen tulee olemaan massiivinen operaatio. Siinä palaa rahaa vähintäänkin 9 numeroinen euroluku!

…mutta parempia osavuosituloksia odotellessa…

Jari

Previous

Särkiniemen kaivos

Next

Kotalahden kaivos – osa II

1 Comment

  1. Pekka Perän salarakas

    Voi kun on tietämättömän jorinaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ilmaisen julkaisemisen puolesta: Blogaaja.fi