Sirkan kaivos

Sirkan kaivoksen alkuna on perimätiedon mukaan Levijokisuulta löytynyt kultapitoinen lohkare. Kesällä 1939 aloitti Atri Oy geofysikaalisetmittaukset, sähköiset ja magneettiset, jotka jatkuivat läpi sotavuosien.

Vuosina 1939-53 suoritettiin tutkimustöitä Atri Oy:n toimesta, niitä jatkettiin Vuoksenniska Oy:n johdolla 1953-56. Alueelle rakennettiin 50-luvun tutkimuksissa mm. tutkimuskuilu, rikastamo, hihnakuljetinrakennukset, siilo, nostotorni, nostokonesuoja ja vajarakennuksia. Rakennukset on purettu 60-luvun lopussa. Kairanreikiä Sirkan kylän alueelle tehtiin noin 120.

Ilmeisestikin malmin epähomogeenisuuden, sen heikkojen louhinta-teknillisten ominaisuuksien ja rikastamisen vaikeuden takia luovuttiin lopullisesti kaivoksen perustamissuunnitelmista.

Noin 10 vuoden tauon jälkeen v. 1966 luovutti yhtiö oikeudet kaivospiireihin ja hallussaan olevan tutkimusmateriaalin Outokumpu Oy:lle. Outokumpu kairasi alueelle 4 syväreikää. Ilmoitus kaivospiireistä luopumisesta tehtiin kuitenkin pian v. 1967 lopussa.

Lähteet:

  • Tutkimusraportti Kittilä, Sirkan kaivos, Ktä/10 1969
  • Sirkan kaivoksen mahdollisuudet, Outokumpu Mining Oy 1990

 

Vanhoja kuvia alueelta

Etualalla nostotorni, jonka alla kaivoskuilu. Tornin vieressä on nostokonevaja ja leukamurkainsuoja. Takana hihnakuljetin malmisiiloon.

Nostotornin puisia rakenteita. Järeitä tukkeja pulttiliitoksin.

 

Etualalla vasemmalla laudoilla vuorattu malmisiilo, josta lähtee oikealle noin 13m hihnakuljetin rikastamorakennukseen (koko n. 9 x 22 m)

Rikastamon Wemco-spiraaliluokitin.

”Napapiirinsankarit” Levillä 6/2020

Alueelta löytyy muutamia pieniä vedellä täyttyneitä tutkimuskaivantoja.

Pääkuilu on kuitenkin tehty noin 30 m syvyyteen asti.

Vanha Outokummun tutkimusputki?

Sivukivikasaa kesäisessä Kittilässä. Tänne ei ole tehty luonto- tai historiapolkuja.

Rautamalmia. Alueella on tutkimusten perusteella myös arseenia, koboltia, kultaa, hopeaa, nikkeliä ja rikkiä. Varsinainen monimineralisaatio, mutta pakoin rikkonainen. Epäilemättä haitta-aineita syntyy runsaasti, jos alueelle kehitetään kaivostoimintaa.

Sivukivikasan päällä on luultavasti kulkenut kiskot.

Vanhat betonirakenteet alkavat pikkuhiljaa rapautumaan pois.

Jykevät nostotornin betonivalut muistona vanhasta kaivoksesta.

Perustusrakenteita rikastamorakennuksesta, ja takana kuljetushihnasta.

Rautaa toisenlaisessa muodossa.

Vanhan malmisiilon pohjaa.

Edellisen kuvan aukko toisesta kulmasta kuvattuna. Tästä lähti hihna rikastamorakennusta kohti.

Rakennukset ovat merkittäviltä osilta purettu, ja tunnistaminen on melko vaikeaa. Tässä rikastamon perustuksia.

”Rakennuksien” piti olla purettu, mutta kaikki perustukset ovat kyllä tänne jääneet.

Voi kun on pikkuisen hapokkaan näköistä vettä rikastamon kohdalla. Skaalautuvatko ongelmat, jos alueelle tulisi isompi kaivos? Pöyristyttävää ajatellakin matkailukeskuksen ytimeen näitä lyhyen tähtäimen kultaisia akku-viagrahankkeita… tästähän on vain poronkuseman verran Kittilän runk…korjaan kultakaivoksille. Työtä löytyy. Miten sujuu kaivoksen lopettaminen tulevaisuudessa? Aika näyttää…

Ruoste on jäänyt täältä kuitenkin perinnöksi.

Magnus Minerals Oy

Magnus Minerals Oy osti syksyllä 2016 SES Finlandin, jonka myötä yhtiö sai haltuunsa vanhan Sirkan alueen tutkimusaineiston. Magnus Minerals Oy hyödyntää SES Finlandin tietokantaa ja käyttää sitä malminetsintätarkoituksiin. Sirkan malmiesiintymään Magnus Mineralsin mukaan kuuluvat kulta ja koboltti…

Suomessa Magnus Mineralsin nimissä olevia maa-alueita sijaitsee Keski-Suomen malmivyöhykkeellä, Keski-Lapissa ja muilla geologisesti malminetsinnän kannalta potentiaalisilla alueilla.

Yhtiön nimissä on monipuolinen kimara metallirikkaita maa-alueita, joilta tavataan korkeina pitoisuuksina mm. nikkeliä, sinkkiä, kuparia, lyijyä, kobolttia ja jalometalleja.

Magnus Mineralsin pääyhteistyökumppani on Boliden Mineral AB jonka kanssa Magnus Mineralsilla on Joint Venture -sopimukset koskien malminetsintää Kitisen ja Pelkosenniemen alueilla.

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko