Kalakuolemia Kuusjärvellä

Täydennystä aikaisempaan Otravaaran rikkikiisukaivokseen. https://kaivostutkijat.blogaaja.fi/otravaaran-rikkikiisukaivos/

Kaivostutkijat

Otravaaran kaivosalueen pintavedet purkautuvat läheiseen Kuusjärveen. Matkalla on ns. ”kosteikkoja” joiden tarkoitus on vähentää kaivokselta kulkeutuvien saastuneiden pintavesien vaikutusta. Käytännössä tämä on vain suomaata. Toukokuussa 2018 ojan loppupäässä PH-lukema oli noin 3,7..4,0, joten purkuvedet ovat edelleen happamia, eikä ”kunnostustöillä” ole juurikaan ollut vaikutusta PH-lukemaan.

KaivostutkijatJa kalakuolemia heti rannassa… PH-lukemat rantavesissä vähän alle 5.

KaivostutkijatHiekkarannan aistinvarainen tutkiminen osoitti sen olevan erittäin rikkipitoista (haju). Raskasmetallipäästöt ovat todennäköisiä.

KaivostutkijatMites muualla? Muutaman kilometrin päässä Röksässä näytti myös olevan rikkipitoisia kivenmurikoita tietäyttöinä. Nämä tuskin ovat Otravaarasta, mutta osoittaa rikkikiveä olevan muuallakin.

Johtopäätökset

Kaivos on pilannut Kuusjärveä jo aikaisimmin ennen kunnostusta, mutta saastuminen jatkuu edelleen, sillä kaivosalueelta valuu edelleen happamia ja raskasmetallipitoisia vesiä Kuusjärveen. Kunnostustyöt on kyllä tehty puutteellisesti. Ensinnäkin patorakennelma oli mitä oli, ja tasausaltaat puuttuivat. Useammalla tasausaltaalla saataisiin kerättyä enimmiä saastesakkoja varsinaiselle kaivosalueelle. Alue vaatisi varmasti jotain muutakin kunnostusta mm. pintavesien hallintaan ja ennenkaikkea ylläpitoa. Nythän kaivosalue on jätetty vähän uinuvaan tilaan… Kukahan tämänkin kunnostuksen aikanaan rahoittaa…?

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari