Suomesta halutaan louhia kiviä Yhdysvaltojen uskomusmarkkinoille

Paltamon Kainuanmäeltä ryhdytään louhimaan harvinaista nuummiitti-korukiveä. Kivellä uskotaan olevan myös terveysvaikutuksia, jonka vuoksi sillä on isot markkinat muun muassa Yhdysvalloissa. Markkinoiden avautumista helpottaa se, että tähän saakka kiveä on louhittu ainoastaan Grönlannissa, josta sitä ei enää saada.

Mistä on kyse?

Paltamon Kainuanmäellä aloitetaan harvinaisen nuummiitti-korukiven louhinta.Kainuulainen paluumuuttaja Sinikka Väisänen perusti toimintaa varten Kainuun Nuummiitti Oy:n Väisäsen perustama yhtiö tähtää vientiyritykseksi, sillä mahdollisia asiakkaita on ympäri maailmaa.

Geologian tutkimuskeskuksen GTK on kaivanut elokuun aikana tulevan louhosalueen kalliot esiin. Nyt paljaaksi pestyistä kallioista näkee selvästi nuummiittiesiintymän olemassaolon. GTK aloittaa koelouhinnan vielä tämän syksyn aikana, mutta kiven valmistuksen koruiksi hoitaa tuore yrittäjä.

GTK:ta ei nuummiittiesiintymän uskomukset terveysvaikutuksista kiinnosta, vaan GTK:n kiinnostus liittyy erikoisen kiven etsimiseen ja hyödyntämiseen. Kainuanmäellä GTK:n miehet ovat käyneet monta kertaa.

– Tämä taitaa olla ainakin viides kerta. Tuttu paikka, mutta nyt vähän erinäköinen, kun kallio on puhdistettu. Vastaavanlaisella ja hieman pienemmällä nuummiittiesiintymällä olen käynyt Kuusamossa, muilla nuummiittiesiintymillä Suomessa en ole käynyt, sanoo GTK:n rovaniemeläinen geologi Risto Vartiainen.

Edellinen korujen lähde ehtyi

Kainuussa syntynyt ja kasvanut Sinikka Väisänen lähti työn perässä Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Nyt hän on paluumuuttaja ja toteuttamassa pitkäaikaista haavetta perustamalla Kainuun Nuummiitti -yrityksen. Yhtiö ryhtyy louhimaan, esityöstämään, jalostamaan ja myymään Paltamon Kainuanmäen nuummiittia.

Kyllähän ne Amerikassa jo nyt tietää mikä on nuummiitti.

Sinikka Väisänen

Nuummiitti on spectrin eri väreissä välkehtivä harvinainen korukivi ja maailmalla se tunnetaan myös niin sanottuna terveyskivenä. Tarinoiden mukaan se tuo kantajalleen onnea ja sillä uskotaan olevan voimaannuttava vaikutus.

Tähän saakka nuummiittista valmistettuja koruja on tehty Grönlannissa 1980-luvulla löydetystä esiintymästä, mutta nyt tämä esiintymä on ehtynyt. Kainuun Nuummiitti Oy tähtääkin vientiyritykseksi, koska potentiaalisia asiakkaita on ympäri maailmaa ja varsinkin Yhdysvalloissa.

– Grönlannin esiintymän ovat amerikkalaiset ladyt ostaneet aivan tyhjäksi. Kovin paljon Amerikan markkinoiden eteen ei tarvitse tehdä töitä, sillä minulla on siellä tuttuja. Tietysti se kestää oman aikansa, mutta kyllähän ne Amerikassa jo nyt tietää mikä on nuummiitti, sanoo Sinikka Väisänen.

Nimi nuummiitti on Grönlannista kotoisin. Sana tulee inuiittikielestä ja tarkoittaa Nuukista, Grönlannin pääkaupungista, kotoisin olevaa.

Esiintymä löytyi neljännesvuosisata sitten

Kainuanmäen harvinainen nuummiittiesiintymä löydettiin kallioperäkartoituksen yhteydessä vuonna 1990. Vuodelta 1993 on olemassa esiintymän tutkimustyöselostus.

Selostuksen mukaan vielä 1990-luvulla nuummiitin hinta korukivimarkkinoilla ei ollut vakiintunut, vaan silloin vallitsi myyjän markkinat. Vuonna 1991 hiotusta grönlantilaisesta nuummitista on maksettu Suomessa alan messuilla 50 markkaa grammalta eli kilohinta on ollut 50 000 markkaa.

Uudella yrittäjällä on louhinnan ja kivihionnan lisäksi monia käyttösuunnitelmia louhosalueelle. Silmissä siintää jo matkailunkin mahdollisuudet.

– Kun tulee niitä koloja tuohon, niin niissä voidaan ottaa turve- tai nuummiittikylpyjä. Paljon on mielessä asioita, jotka askarruttavat, mutta ne täytyy kokeilla, koska ovat tulleet kuvaan mukaan. Kyseessä on myös eräänlainen matkailukohde, ja kun saan ne ystävät tänne, jotka ovat olleet jo tulossa, niin puskaradio on aika hyvä tiedottaja, suunnittelee Väisänen.

Suomessa nuummiittia on löydetty myös Helsingin seudulta ja Savosta. Näiden lisäksi korukiveksi sopivaa nuummiittia on tavattu myös Yhdysvalloista ja Etelä-Norjasta. Geologi Vartiainen pitää kiveä nättinä, mutta myös haastavana.

Tuttu paikka, mutta nyt vähän erinäköinen, kun kallio on puhdistettu.

Risto Vartiainen

– Itse olen hionut kiviä jossakin määrin, nuummiitti on aika hankala kivi hiojalle. Tässä esiintymässä on myös sellainen ongelma, että kaikki musta kivi ei suinkaan ole nuummiittia, vaan se on siellä kerroksina ja ne on sieltä kaivettava tavalla tai toisella ylös ja tietysti kaikki sellainen maksaa, sanoo Vartiainen.

Lokakuussa alkaa Kainuanmäellä koelouhinnat, jossa ammattilouhija irrottaa hellävaraisesti kalliosta isoja tonnin tai kahden tonnin painoisia lohkareita.

– Pienemmällä poralla nämä blokit pilkotaan ja katsotaan sitten minkälainen on saalis. Se on selvä, että tässä on nuummiittia, mutta kuinka paljon, niin se on vielä arvoitus. Kuitenkin pienimuotoiseen korutuotantoon on aivan varmasti tarpeeksi tavaraa, kertoo Geologian tutkimuskeskuksen rovaniemeläinen geologi Risto Vartiainen.

Lähde: Yle 28.8.2016

 

Nuummiitti on harvinainen metamorfinen kivi, joka koostuu amfiboleistä gedriitistä ja antofylliitistä. Se on nimetty Grönlannin Nuukin alueen mukaan, josta se löydettiin. Nuummiitin väriin vaikuttavat ensisijaisesti tarkastelukulma ja kerrosten paksuus − samaan tapaan kuin spektroliitissa. Etelä-Suomen nuummiitit loistavat useimmiten sinisen ja keltaisen eri sävyissä. Mineraalin kokonaiskoostumus määrää kerrosten paksuuden ja siten kiven värin. Mikro- analysaattoritutkimukset ovat osoittaneet, että keltainen tai oranssi nuummiitti on kokonaiskoostumukseltaan yleensä gedriittiä, kun taas violetit, siniset ja vihreät muunnokset ovat antofylliittiä. Nuummiitti on käytännössä kivilaji eli se sisältää useita eri kovuisia mineraaleja. Siksi sen hionta on haasteellista.

Lähde Wikipedia

 

Maadoittava nuummiitti auttaa yhteyteen maan syvän viisauden kanssa ja on oivallinen kivi työskennellessä maatähtichakran kanssa. Kiven vahva maskuliinienergia auttaa kantajaansa tulemaan sinuiksi elämänsä miesauktoriteettien tai esikuvien suhteen. Se herättelee naisten yang-energiaa ja opastaa miehiä löytämään henkisen puolensa. Nuummiitti on hyvin suojeleva kivi ja sitä voi käyttää erityisen epämiellyttävissä tilanteissa, esimerkiksi silloin kun tiedät joutuvasi kohtaamaan pelkojasi, olet erityisen huolissasi tai jännittynyt, tai kohtaat epämiellyttäviä ihmisiä.

Lähde: Kivikauppa Qii

 

 

Nummilla nuummittia nuuskimassa 6/2021

Esiintymän alueella maanpintaa on kuorittu esiin. Amerikasta asti on tuotu alueelle myös pari merikonttia. Muutoin alueella ei näyttäisi tapahtuneen yhtään mitään. Ei näy nuummitti- ja turvekylpyjä alueella ei.

Kainuun Nuummiitti Oy on Paltamoon perustettu yritys, joka ryhtyy louhimaan, esityöstämään, jalostamaan ja myymään nuummiittia. Vuonna 2016 yritys on saanut Maaseuturahaston perustamis- ja investointitukea 33000€. Investointituki kohdistuu mm. varastokontteihin, kiven käsittelyssä tarvittaviin työkaluihin, kalustoon ja voimalaitteisiin. Yritykseen arvioidaan syntyvän kolme uutta työpaikkaa yrittäjän lisäksi kolmen vuoden kuluessa.

Tilinpäätöstietojen mukaan liikevaihto 2017-2021 on ollut pyöreä nolla.

 

”Esiintymälle on erittäin helppo päästä eikä sitä voi kovin pitkään pitää salassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esiintymällä täytyy olla louhinnan ajan ympärivuorokautinen vartiointi. Muussa tapauksessa innokkaat korukiviharrastajat ryöstävät ja pahimmassa tapauksessa pilaavat koko esiintyihän.” GTK:n raportteja vuodelta 1993.

 

No ei näy alueella vartiointiakaan. Tässä pieni koeleikkaus malmikivestä.

Pieni häivähdys nuummiittia ja rikkiä? Tulipa heti rauhallinen ja levollinen olo!

Antofylliitti-gedriitti on Paltamon karkearakeisen nuummiitin päämineraali ja muodostaa 40 – 80 tilavuusprosenttia koko kivestä. Kivessä on myös toista amfibolia, sarvivälkettä, jonka määrä vaihtelee 0 – 10 prosenttiin. Sarvivälkkeen määrä on keskirakeisessa nuummiitissa suurempi kuin karkearakeisessa tyypissä, noin 10 – 30 prosenttia

Nätti sulffidipitoinen juonne rauhoittaa myös mieltä. Antofylliitti on eräs asbestimineraalimuoto. Paljonkohan asbestikuituja tästä irtoaa louhinnan ja hionnan yhteydessä?!

 

Tämän rauhoittavan chakran tarjosi Kaivostutkijat

Jari