Tainiovaaran kaivoksen avolouhos sijaitsee noin 6 kilometriä Lieksan keskustasta pohjoiseen. Se oli toiminnassa vain vuonna 1989, jolloin sieltä louhittiin nikkeliä ja kuparia. Esiintymän arvellusta 450000 tonnin malmimäärästä louhittiin vain noin 20000 tonnia. Alueella on nähtävissä lammeksi muotoutuneen louhoksen vieressä kaivostoiminnan sivukiveä. Louhoksen vierestä on myös otettu maa-aineksia. Malmikivi sisälsi keskimäärin 1.40 % nikkeliä, 0.12 % kuparia ja 3.48 rikkiä. Malmikivi on rikastettu Outokumpu Oy:n toimesta Hituran rikastamolla, jonne rikastushiekka on sijoitettu.

Lähde:
KAIVOSTEN LÄHIALUEIDEN RASKASMETALLIEN KERTYMINEN LUONNONTUOTTEISIIN 2015

Kohteella 5/2019

Kaivosalue on melko pieni. Etualalla sivukiveä ja takana louhos. Aluetta ei ole maisemoitu.

Louhosalue oli aidattu.

Louhoksen vesi oli neutraalilla tasolla, eikä sähkönkönjohtavuus ollut poikkeava.

Kallioleikkaus.

Punaista levän valtaamaa sivukiveä.

Louhoksen vesi purkautui suoraan läheiselle suolle. Ei erillisiä tasausaltaita.

Alueelta löytyi myös laiton kaatopaikka, ja vastuuttoman koneyrittäjän öljyvahinko.

 Arvosana kohteelle:

Alueen maisemointi on jätetty Outokummun tapaan tekemättä. Alueella emme havainneet isompia ympäristövaikutuksia, sillä malmi-ja sivukivet eivät ole rapautuneet, ja eivät ole selkeästi happoatuottavaa kaivannaisjätettä. Lisäksi kaivosalue on pieni. Vesienhallinta ei kyllä missään vaiheessa ole ollut Outokummulla 1. asia. Sinne vain suolle suodattumaan. Extra-pisteet siitä, että rikastushiekat on loppusijoittu veronmaksajien rahoituksella Hituran kaivosalueelle!

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko