Juvakaisenmaan rautalouhokset

Kolarin kunnan alueella on säilynyt nykyään Ruotsin puolella olevien ruukkien raudanvalmistushistoriaan liittyviä malmilouhoksia. Juvakaisenmaan rautalouhokset toimivat 1662-1917 ja niistä saatiin noin 250 t rautamalmia.

Juvakaisenmaan aluetta on tutkittu kairauksin mm. 70-luvulla. Näiden perusteella alueella on edelleen noin 100 000 t rautamalmia.

Lähteet:

– Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.
– GTK HAKKU.

 

Juvakaisen mailla syksyllä 2018

Vanhat rautakaivokset löytyvät Äkäslompoloon menevän tien läheltä, moottoriradan vierestä.  Rautuvaarankaivos sijaitsee noin 10 km päässä pohjoisessa.

Mäennyppylältä löytyi pienimuotoisia kuoppia ja kaivontoja sekä raudanpunaista kiveä

Säteilyarvot olivat normaalit.

Aika synkeän näköinen  louhoskuoppa…Alueelta löytyi jonkinverran sivukiveä ja ehtaa malmia. Rautapitoisuudet alueella ovat noin 45-50 %:n luokkaa.Läheinen suo junaradansuuntaan.

… josta paljastui erittäin hapanta vettä (pH 2,7). Louhoksien pintavedet olivat noin pH 3-5 tasoa.

Jälkisanat

Tässäpä nähtiin, että näin pienestäkin saa aikaan ympäristöongelman. Ja suolle taas suodattumaan.  Ja todella pientähän nämä ovat verrattuna Rautuvaaran vanhoihin ympäristöongelmiin. Rautuvaarassa on käsitelty myös Hannukaisen vanhan kaivoksen malmit, ja rikastehiekat on pumpattu alueen suolle ”jätealtaaseen”.

Juvakaisenmaan alueella tekee Oy Fennoscandian Resources Ab malminetsintää. Kuten kaivosrekisteristä näkyy Juvakaisenmaan pohjoispuolella Hannukainen Mining on ominut itselleen isot alueet myös laajennuksia silmällä pitäen. Malminetsintää tehdään laajalla alueella, eikä suinkaan oleva tehty YVA näitä laajennusmahdollisuuksia huomioi millään tavalla. Mittasuhteet saadaan tarvittaessa suuremmiksi, jos toiminta vain on kannattavaa ja fyrkkendaalia löytyy investointeihin.

lähde: http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Tämän informaation ja mielipiteet tarjosi Kaivostutkijat

Jari