Kaavin timanttikaivos; Osa II

 

Perustieto kohteesta löytyy ensivisiitiltä vuodelta 2017

http://kaivostutkijat.blogaaja.fi/kaavin-timanttikaivos/

Kaivos on vuonna 2019 edelleen vaiheessa eikä toiminnan aloittamisesta ole juurikaan uutta tietoa. Ainakaan selvyyttä. Tukesilta sentään löytyy kuulutus keväältä:

 • Tukes on 31.3.2014 antanut aluetta koskevan päätöksen kaivospiirin määräämiseksi. Päätöksessä on esitetty alueella silloin toimineen kaivosyhtiön suunnitelmat kaivostoiminnasta. Kyseiseen päätökseen perustuva kaivospiiritoimitus on edelleen kesken Maanmittauslaitoksessa. Nykyinen kaivosyhtiö ei kaivospiiritoimituksen keskeneräisyyden vuoksi ole vahvistanut lopullisia suunnitelmiaan kaivostoiminnan osalta. Vakuuden määrä tarkistetaan uudelleen ennen kaivoksen rakentamistöiden aloittamista.
 • Kaivosluvan haltijan on asetettava 9 500 euron suuruinen omavelkainen pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten. Kaivosvakuudella katetaan seuraavat toiminnot: 1. Kaivospiirin alueen saattaminen yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon 2. Louhoksen ja läjityskasojen maisemointia ja siistimistä
 • Kaivosyhtiö on esittänyt kaivoslain 108 §:n mukaiseksi vakuuden suuruudeksi 9 500 euroa, joka on yhtiön voimassa oleva vakuus (tilipanttaus). Yhtiö on esittänyt, että vakuus säilytetään ennallaan sekä muotonsa että määränsä puolesta, koska olosuhteet alueella eivät ole olennaisilta osin muuttuneet.
 • Vakuudella katetaan seuraavat toimenpiteet kaivospiirialueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon: – louhoksen ja läjityskasojen maisemointi ja siistiminen (30.6.2014 annetun kaivosviranomaisen päätöksen mukaisesti) – aitaamalla alueella jo sijaitseva, sittemmin vedellä täyttynyt koelouhos (ympärysmitaltaan 620 m) sekä varustamalla se kielto- ja varoitusmerkeillä.
 • Kaivospiirin alueella ei sijaitse sellaisia rakennuksia tai rakennelmia, joiden purkamiskustannuksia olisi tarpeen huomioida vakuuden määrää arvioitaessa.
 • Yhtiö tuo esiin, että koska Hankkeelle ei ole vielä haettu ympäristölupaa, ei myöskään ympäristönsuojelulain mukaista vakuutta ole vielä asetettu. Kaivoslain 108 §:n muita vakuuksia koskevalla maininnalla ei siten ole välitöntä merkitystä nyt käsillä olevan vakuuden määrän arvioinnin kannalta.

Lähde: KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 62 §:n nojalla kaivospiiriä (kaivospiirimääräystä) koskevan kuulemisasiakirjan 17.5.2019

Timanttisella kohteella 5/2019

Rikastushiekka-altaan pohjat. Hyvinhän tuolla pysyy vesi.

Tummaa hohkakiveä eli kimberliittiä.

Kesäinen louhoslampi. PH taso oli 5,3 ja sähkönjohtavuus normaali tai hieman koholla.

Jälkeen päin tehty pengerpato.

Oja pengerpadon ulkopuolella. Raskasmetallipitoista vettä valuu penkereen vieressä. Noro näyttää tulevan enemmän ”sivukivialueen” suunnalta kuin itse louhoksesta.

Suodattuvaa jätevettä sivukivialueelta.

Oliko penkereen ulkopuolen vedet miten happamia? PH 3,2 ja sähkönjohtavuus selkeästi koholla!

Erittäin mielenkiintoista olisi tietää mitä jätealueen täytöissä onkaan. Mitä sorakentän kätköihin on kuopattu, ja mitä kaikkea louhosaltaan pohjimmaisissa vesissä onkaan…?!

Kommentit

Valvova viranomainenkaan ei ole puuttunut kaikkeen. 10 000 euron vakuusmaksu on kyllä taas niin naurettava kuin vain olla ja voi. Tuolla nyt ei kovin pitkäikäistä BAT-ratkaisua saada aikaan, ja lopulta 10-tonni on äkkiä loppuun kulutettu. Saapa nähdä miten Karelian Diamond-yhtiön, ja Irlantilaisten timantti-business Suomen maassa lopulta käykään. Nettisivujen uutisoinnin perusteella yhtiöllä näyttäisi olevan menossa jonkin sortin omistuspelikuviot. Ei noista ota selvää täältä Savon perukoilta ainakaan…

Onneksi kaivoslaki on sen verran leväperäinen, että halvin ratkaisu yhtiöllä on ajaa yritys konkurssiin, kuin tehdä tarvittavat pitkäikäiset kaivoksen sulkemisprojektit. Ei todellakaan näin! Miksi takuusummassa ei ole huomioitu kaivosvesien käsittelyä!?

Loppukevennys: #Ecoland

Miten on vuoden aikana tapahtunut Kaavin toiselle loistoprojektille eli Petäjäsaaren Ecoland-projektille. Nettisivut tuntuvat vielä löytyvän, joskin hieman erilaiselta näyttäville.

Kuvitelkaa ekologisia arvoja kunnioittaen rakennettu loma asunto rauhallisen skandinaavisen luonnon keskellä täydellisen idyllisessä ympäristössä. Ilmeisesti kuvittelit juuri israelilaisen saarihankkeen Petäjäsaaressa Kaavin kaupungissa Keski-Suomessa.

Kyseessä on Ecolandin hanke, joka on israelilainen kiinteistöalalla toimiva sijoitusryhmä. Orlev Bniya Nevonan perustaja ja omistaja Jonatan Orlev toimii Ecoland konsernin Suomen sijoitusyksikön johtajana. Kyseessä on siis ainutlaatuinen ja laadukas projekti sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan lomaosakkeisiin ja matkustusalaan.

Hankkeeseen liittyy erityisluontoisia hallinnointi- ja suunnitteluelementtejä, mistä johtuu myös projektin monimutkaisuus toiminnallisuuden ja suunnittelun näkökulmasta katsottuna.
Hankkeen suunnitteluprosessi ja lupien saanti on jatkunut vuodesta 2015. Rakentaminen aloitettiin vuonna 2018 ja sen on määrä valmistua vuoteen 2021 mennessä.

Tälle Israelilaisten omistamalle saarelle tullaan rakentamaan yhteensä 40 taloa kooltaan n. 67m2 sen lisäksi saarelle rakennetaan muita yhteisiä rakennuksia mukaan lukien saaren infra ja kehitys työ. Saaren valmistumisen jälkeen se tullaan avaamaan kaikille matkailijoille ympäri maailmaa.

Pääprojektin lisäksi hoidamme erilaisia kiinteistöinvestointi hankkeitta Etelä-Suomen suurkaupungeissa. Suomea pidetään taloudellisesti vakaana ja turvallisena maana ja sen kansalaisilla on korkea takaisinmaksu etiikka, joka tekee siitä mielenkiintoisen sijoituskohteen ulkomaalaisille sijoittajille. Viime vuosina on ulkomaalaisilla sijoittajilla Venäjältä ja Kaukoidästä herännyt kiinnostus Suomea kohtaan. Ecoland ja Orlev ovat myös osallisina kotimaisen markkinoinnin kehittämisessä.

Osa meidän näkyämme ”Orlev Bniya Nevonassa” on vahvistaa Israelin ja Suomen välistä liiketaloudellista ja ammatillista suhdetta ja rakentamisen kulttuuria. Uskomme että nämä hankkeet ovat erinomainen tapa vahvistaa jo olemassa olevaa yhteistyötä matkailualalla.

Jonathan Orlev

Projektipäällikkö Suomi, Rakennusjohtamisen insinööri (Helsingin pääkaupunkiseudun korkeakoulun valmistunut), puurakentamisen ja ekologisten ratkaisujen asiantuntija

Lähde: https://orlevbn.com/fi/

Uutisotsikoita aiheesta:

 • Israelilaisten lomakylän rakentaminen alkoi Kaavilla, yle 29.10.2018
 • Petäjäsaaren rakentaminen jatkuu keväällä – hiljaiselo hankkeessa on herättänyt huhuja, 4.4.2019. Koillis-Savon saamien tietojen mukaan rahaa odottavia yrittäjiä on useampia.
 • Petäjäsaaressa on ollut tänä vuonna odotettua hiljaisempaa. 23.8.2019 koillis-Savo Ecoland on Kaavin kunnalle velkaa 2397 euroa, joka on rakennuslupamaksujen koko summa, kunnanjohtaja Ari Sopanen vahvistaa.
 • Lomakylähanke tahmoo Kaavilla, Savon-sanomat 22.8.2019 – toimitusjohtaja kuittasi muinaislöydöt sarkasmiksi, eikä halunnut enää kommentoida
  ”yhtiön toimitusjohtaja jonatan Orlov antoi Koillis-savolle sähköpostitse sekavia vastauksia lehden kysyessä asiasta. Ensin hän totesi, että saaresta on löytynyt muinaisrooman ajalta arvokkaita aarteita, joita ei voi kuitenkaan tuoda julki”

Ecoland-group:

Ecoland-konserni aloitti investointien kannabis-teollisuuteen jo vuonna 2015, ja suurin osa toiminnastaan keskittyi Kaliforniaan, joka on maailman viidenneksi suurin talous”

Ecoland-konserni toimii kehittyvän teollisuuden kaikilla tasoilla: omistaa voimassa olevat lisenssit viljelyyn, valmistukseen ja jakeluun”

http://ecoland-group.com/cannabis/

https://www.instagram.com/ecolandgroup/

 

Onko siis Petäjäsaareen tulossa vielä höpöheinäniityt? Samat kaverit ainakin pyörittää höpöheinä busineksella varmaan näitä Kaavin ekoprojekteja. Eipä ole julkisuudessa paljon ollut juttua yhtiön taustoista… kuten ei Kaavin timanttiyrityksenkään…

Tämän heprean kielisen möyhyn väsäsi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko