Kärpälän grafiittilouhos

Mäntyharjulla sijaitseva esiintymä on ollut toiminnassa 1800-luvun puolessa välissä, 1900-luvun alkupuolella sekä vuosina 1936-1947. Louhoksesta kaivettiin yhteensä noin 10 000t malmikiveä, josta rikastetun grafiitin määrä oli noin 600t. Esiintymän grafiittipitoisuus oli 39 %.

Lähde: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 88/2015 Esiselvitys Suomen grafiittipotentiaalista

Kohteella 8/2019

Louhoslampi metsän keskellä. Pintaveden Ph-taso ja sähköjohtavuus olivat yllättäen normaalilla tasolla.

Grafiittimalmia löytyy louhoksen ympäriltä. Luulisi näistä liukenevan jonkin verran raskasmetalleja maaperään ja louhoslampeen. Ja luulisi AKKUMINERAALIEN etsijöiden olevan kairailemassa lähistöllä…

Sivukivialueen maapohja on melko karu.

Sivukiveä on kasattuna myös rannalle. Ilmeisesti malmia on myös kuljetettu vesiteitse.

Lähimetsiköstä löytyy myös pienempiä kuoppia, joista on kaivettu grafiittia käsipelillä.

Grafiitti on hiilen yleisin ilmenemismuoto. Se on kidejärjestelmältään heksagoninen, tummanharmaa, pehmeä ja tahraava mineraali, joka on puhdasta hiiltä. Sen kiteet ovat kuusikulmaisen levyn muotoisia. Grafiitti johtaa hyvin sähköä ja sitä käytetään muun muassa sähkömoottorien hiiliharjoissa, elektrodimateriaalina, voiteluaineena, lisäaineena polymeerissä, lyijykynän lyijynä ja ydinreaktoreiden hidastinaineena.

Lähde Wikipedia.

Tämän graffitin tägäili Kaivostutkijat

Jari