Mikkelin pohjoispuolella Hiirolan aseman lähellä kulkee noin 2 km pitkä kalkkikivijakso, ja alueella on useita erillisiä pieniä vanhoja kalkkikivilouhoksia: Kiurunruukki, Veikka, Arolan louhos.

Hiirolan kaivosvaltaus on tehty ensimmäisen kerran 1840. Kaivoksella on ollut toimintaa 1840-l -?, 1920-l, 1938-1939. Kokonaislouhinta on ollut 61 700 tonnia, josta malmia on ollut 55 530 tonnia.

 

Arolan louhos on vähän matkaa Hiirolan asemalta etelään päin, rautatien vieressä, osaksi radan alueella. Louhoksen pituus on noin 20 m, leveys 7-8 m ja syvyys 2m.

Kiurunruukin louhokset alkavat noin 1 km edellisestä itään päin. Niitä on peräkkäin useita vähän toisistaan erillään olevia enintään 20 m leveitä ja 3-4 m syviä. Louhokset ovat maatuneita ja metsittyneitä. Näistä kartalla näkyvistä isommista itään päin on muutaman sadan metrin matkalla näitten ja Veikan louhosten välillä lisäksi jotain pienehköjä louhoskuoppia.

Veikan louhos on 30 m pitkä, ja 5-25 m leveä, ja korkeintaan 2 m syvä. Louhos on laakealla kankaalla noin 1 m sorakerroksen peittämänä.

Lähteet: SUOMEN KAIVOKSET 1530 – 2001, Geoteknillisiä tiedonantoja N:o 21 – Suomen kalkkikivi 1919

 

Hiirola 5/2019

Hiirolan kaivokset sijaitsevat noin reilu 10 km Mikkelistä pohjoiseen. Kartalla Kiurunruukin alue.

Saxo Oy:n koelouhintasuunnitelma 1995.

…ja malmiarvio.

Kiurunruukin alueen louhos on täyttynyt vedellä. Alueen muita louhoksia ei tullut kartoitettua tällä kertaa, kun tietoja löytyi taas jälkikäteen…

Sivukiveä louhoksen reunalla, ja seassa oli myös vähäisesti kalkkikiveä.

Kuvan sivukivet vaikuttavat melko uusilta. Lieneekö vuoden 1995 kaivauksia vai tuoreempia… Rautaruukki on myös ollut lähialueella strontiumin perässä 70-luvun lopulla.

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat.

Jari