Kutuvuoman kultaesiintymä ja koelouhos sijaitsee Kittilässä Tepsan kylältä 2 km koiliseen.

Outokumpu Oy on tutkinut aluetta ensimmäisen kerran laajemmin vuosien 1991-1998 aikana. Alueen kaivospiiri on saanut lainvoiman 1999.

Vuosina 1999-2000 Terra Mining Oy louhi Outokumpu Oy:n Kutuvuoman kultaesiintymää erillissopimuksella koelouhintana. Malmi kuljetettiin rikastettavaksi Pahtavaaran kaivoksen rikastamolle. Malmia louhittiin 9167 t, josta saatiin 30.24 kg kultaa (n. 3,3 g/t). Jätekiveä tuli 17080 t.

Kutuvuoman esiintymä ja sen kaivosoikeudet siirtyivät Polar Miningille 2003. Vuonna 2006 ScanMining Oy, joka tuolloin omisti Pahtavaaran kaivoksen, oli kiinnostunut Kutuvuoman kohteesta. Yhtiön edustajat ottivat näytteitä aikaisemman koelouhoksen pohjalle ja sivukivialueille jääneistä lohkareista. ScanMining haettiin konkurssiin 2007.

Polar Mining Oy:n nimi muuttui 2011 Dragon Mining Ltd:n yrityskaupan myötä 2003. Dragon Mining Oy myi vuonna Kutuvuoman kaivosoikeudet 2014 Aurion Resources Oy:lle. Aurion Resources teki tutkimuksia 2014-2015, jolloin mineralisaation koko ”on todettu laajemmaksi kuin aiemmin on oletettu”.

B2Fingold Oy on perustettu vuonna 2017. Kaivosoikeudet siirtyivät 2020 B2Fingold Oy:lle.

Yhtiön emoyhtiö, Fingold Ventures Ltd., rahoittaa Suomen tytäryhtiönsä B2Fingold Oy:n malminetsintä- ja kaivostoiminnan. Emoyhtiö puolestaan saa rahoituksensa kanadalaisen emoyhtiönsä B2Gold Corp. ja Aurion Resources Ltd.:n kautta. B2Gold Corp. on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä, ja Aurion Resources Ltd. on listattu kanadalaisessa pörssissä, mitä kautta nämä tosiasialliset emoyhtiöt rahoittavat B2Fingold Oy:n kaivoslain mukaista toimintaa.

Kaivosviranomainen on antanut 24.6.2014 Kutuvuoma-kaivospiiriä koskienpäätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi. Päätöksenlupamääräyksen mukaan kaivosyhtiön tuli asettaa 5 000 euron suuruinenkaivosvakuus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.

Lähteet:
– Mineral Deposit Report GTK 2020
– Kutuvuoman kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus 2016, Dragon Mining Oy

 

Kaivostutkijoiden kullanetsintä 6/2020

Malmikasan rippeet. Nehän löytyy totutusti maastosta.

Melko sulfidipitoista sivukiveä.

Rapautuvaa sivukiveä.

Kaikki sivukivi on tunnetusti kipattu suoraan jänkhälle.

Erilaisten malmikivien raja. Niin mustavalkoista on kaivostoiminta täälläkin…

Tuulivoimaa 17 myllyn verran horisontissa. 20 vuoden aikana sivukivialueet ovatkin hyvin ennallistettu, ja sulautumassa maisemaan…

Erilaisia kivituntureitakin löytyy…

Alueen kallioperä on erittäin rikkonaista ja on hankaloittanut mm. kairauksia ja niiden tulkintaa.

Selostuksissa mainittu koelouhinnasta: ”Kuivausvedet johdetaan pintavaluntana kaivospiirin pohjoispuoliselle suolle”. ”Toimenpiteistä ei tule aiheutumaan haitallisia vesistövaikutuksia”. Onko jotenkin tuttu lause kaivosten YVA-selvityksistä?

Alue sijaitsee kuitenkin mäen päällä, jonne ei suoraan ohjaudu pintavesiä. Vasemmalla puolella mielenkiintoinen poikkeavan näköinen alue. Onko tässä liruteltu näitä ”kaivosvesiä” alamäkeen vai sivukivialueen happovaikutusta?

Kangasmainen maasto antaa vihjeitä siitä, että tämän möyhyn läpi kaikki sadevesi huuhtoutuu maanpinnan alle pohjavesiin eikä siten ole näkyvissä pinnalla.

Loputtomia kairauksia on täälläkin menossa. KATI:n kairauskalustoa.  Täällä ei Ladoilla kairata! Kairauskaluston Mersut ovat valjastettu liikenteeseen. Pointsit kairaussoijan keräämisestä talteen.

Alueen kairausputkia. Pikku liru kairaussoijaa ympärillä?

Tutkimuskaivantojen peittäminen on mennyt pahasti pieleen. Näyttää siltä kuin kaikkein huonoin kaivannaisjäte on aseteltu kasvukerrokseksi.

Lopputuloksena pystyyn kuolleita kuusentaimia. Ei taida olla ”standardeja” tällekään työlle… Sama kuin istuttaisi kuusen taimen latva edellä maahan? Pitäisikö olla standardina kuitenkin kasvukerros?

Gold Gallery Kaivostutkijat

”Orange county”

”Lapin valkeaa”

”Jäätyvää”

”Spiderman”

”Rusty Angel”

”GoldenBug”

”Heijastus”

”Jakolinja”

 

Jälkisanat

Voi taivas varjele taas tätä yrittämisen määrää! Yrittäjiä on on alueella ollut useampikin, ja ota tuosta nykyisestä yrittäjästä selvää. Saati sitten mikä rahoituskuvio on tällä kertaa menossa.

Jälleen kerran ihmetystä herättää viimeisin kaivostutkijoiden kaivama vakuussumma 5000€!!! Eipä ihme, ettei alueelle ole tehty yhtään mitään ennallistamista, kun se muodostuu halvemmaksi jättää odottavaan tilaan. Ihmetystä herättää viranomaistahojen lepsu suhtautuminen vakuuden nostamiseen, vaikka siihen olisi selkeät perusteet. Inflaatio on ainakin tuntematon termi; toisin kuin sähkönsiirtoyhtiöillä. Odotellaanko seuraavat 20 vuotta mitä alueella tapahtuu?

Merkittävä havainto oli alueen herkkä maasto. Vähän kun pintaa raapaisee, niin löytyy sulffidi- ja hiekkapitoista perusmaata jo luonnostaan. Kestää alueella todella pitkään ennen kuin maasto palautuu ennalleen. Sama koskisi tehometsätaloutta äestämisineen. Tutkimuskaivantojen peittäminen on kyllä tässä tapauksessa mennyt pieleen. Oikeastaan pieleen on menty tutkimusluvan myöntämisen ehdoissa.

Eipä varmaan tällekään asialle olemassa virkamiehillä ja -naisilla käypää standardia, vaan siunataan kaikki TUKES:n kumileimaisimella hyväksytyksi.

Tämän kultaryntäyksen tarjosi Kaivostutkijat

Jari ja Jarkko