Viime vuosisadan alussa ennen ensimmäistä maailman sotaa toiminimi Hackman & Co louhi grafiittia eli metamorfista hiiltä jo 1860-luvulla tunnetusta grafiittiesiintymästä Laivonsaaressa. Grafiittia tarvittiin Pietarissa Nobelin tehtailla. Venäjän vallankumous lopetti viennin ja kaivos suljettiin .Toiminnasta on vieläkin nähtävissä vedellä täyttynyt kaivos, grafiittirikastamon kivijalan jäänteet, osittain sortunut ruutikellari, grafiittijauhekasoja sekä rannassa olleen lastauslaiturin jäänteet.

Lähde: GTK -Hakku

Grafiittia malmikivessä oli noin 40-50% ja malmisisälsi rikkikiisua 5-10%.

Lähde: Geotekniska meddelanden nro 36 / 1923.

 

Kohteella

Kohde sijaitsee Kuopiossa Laivonsaaressa. Talvella kohteelle pääsee jäitä pitkin; kesällä veneellä.

Kohteen sijainti – Lähde Karttapaikka.fi

 

GTK:n sivuilta löytyvä geologinen kartta alueelta. Grafiittilouhos kohdassa 3. Kuten kartasta näkee on esiintymä pienialainen.

KaivostutkijatGrafiittia on löydettävissä edelleen, kunhan kuokkii kuoppien reunoja tarpeeksi.

KaivostutkijatGrafiittikiveä.

Kaivostutkijat

…jolla voi vaikkapa kirjoittaa.

KaivostutkijatLouhoskuoppa, joka täyttynyt vedellä. Aika eksoottisen oloista vettä… Saattaa olla hapokasta, kun malmikivessä on rikkikiisua.

Kaivostutkijat

Ruutikellari.

Vanha kuva Laivonsaaren grafiittilouhokselta Lähde: Geotekniska meddelanden nro 36 / 1923.

Kohteella 4/2019

Rakennuksen tai laiturin pohjakiviä löytyy edelleen rannasta.

Mitä olikaan louhosveden pH? vastaus pinnastaan pH 2,2 eli menee kärkipäähän mitatuista kaivosvesistä. Mitäpä on ilman sulamisvesiä, ja louhoksen pohjalla…

Niitä akkumineraaleja.. 

Jos näin pieni louhos tekee happamia pintavesiä, niin mitä se on suuremman luokan kaivoksessa? Heinäveden grafiittikaivos on onneksi saatu torpattua ansiokkaan kansalaisvastustuksen myötä. Ensimmäinen eräkäyty, mutta peli ei liene vielä ohitse…

Tämän informaation tarjosi Kaivostutkijat

Jari